GENERALFORSAMLING 2020

Art Song Aarhus inviterer til ordinær generalforsamling søndag den 24. maj, kl. 15.00

Pga. corona-situationen har vi besluttet at afholde generalforsamlingen online, men alle interesserede er naturligvis stadig meget velkomne til at deltage.

Hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til info@artsong.dk. Senest fredag d. 22. maj, kl. 12.00. Dagen inden generalforsamlingen vil du få tilsendt et link og en vejledning til det virtuelle møderum..

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Godkendelse af regnskab for foregående år.
 4. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (for en to-årig periode)
  1. Valg af 2 suppleanter (for et år)
 5. Valg af revisor.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Eventuelt.

Forslag skal, på skrift, være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, for at kunne behandles.

Vi håber, at mange vil deltage i generalforsamlingen og støtte op foreningens arbejde.