Generalforsamling 2021

Søndag 30. maj 2021 kl. 17.30, Officersalen, Aarhus Musikskole

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Formandens beretning. 
  3. Godkendelse af regnskab for foregående år. 
  4. Fastsættelse af kontingent. 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
  6. Valg af revisor. 
  7. Forslag fra medlemmerne.
  8. Eventuelt.