Generalforsamling 2022

Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 19.00
Pianoværkstedet, Grønnegade 63, 8000 Aarhus C

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Formandens beretning v. Kristine Mågård. 
  3. Godkendelse af regnskab for foregående år. 
  4. Fastsættelse af kontingent. 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
  6. Valg af revisor. 
  7. Forslag fra medlemmerne.
  8. Eventuelt.